th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) และคณะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพชรบุรี สำหรับ ครม.สัญจรที่กาญจนบุรี
(11-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) และคณะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพชรบุรี สำหรับ ครม.สัญจรที่กาญจนบุรี ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการดูพื้นที่ที่มีการรับเรื่องร้องขอเกี่ยวกับโครงการป้องกันตลิ่งและการขอให้เพิ่มเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง บริเวณช่องว่างเขื่อนเดิมสำหรับทำเป็นที่จอดพักเรือได้อย่างให้ปลอดภัย บริเวณวัดไทรย้อย อ.ชะอำ โดย รชค. มอบหมายให้กรมเจ้าท่าทำการศึกษาและรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายใน 1ปี ก่อนของบดำเนินการก่อสร้างต่อไป

เอกสารแนบ:


1651500.jpg
1651501.jpg
1651502.jpg
1651503.jpg
1651504.jpg