th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พ.ย 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ วมต้อนรับ ดูแลความปลอดภัยคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562 )
(11-11-2562)

วันที่ 11 พ.ย 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อร่วมกับจังหวัดราชบุรี ตำรวจ ทหาร เทศบาล ฯ ร่วมต้อนรับ ดูแลความปลอดภัยคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562 ) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” พร้อมลงเรือเที่ยวชมคลองดำเนินสะดวก พบปะประชาชนที่เข้ามาต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เอกสารแนบ:


1651458.jpg
1651462.jpg
1651460.jpg
1651463.jpg
1651464.jpg
1651465.jpg
1651466.jpg
1651467.jpg