th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริภัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวประมง
(11-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริภัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวประมง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทรย้อย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


เอกสารแนบ:


1651442.jpg
1651443.jpg
1651444.jpg