th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมาย นางอริสา โอภิธากร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายชาญคณิต อึ้งจิตรไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายกัณฑ์กฤษ เกาะสมุทรกะลาสี ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ตรวจแรงงานในเรือประมง และตรววจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(11-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมาย นางอริสา โอภิธากร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายชาญคณิต อึ้งจิตรไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายกัณฑ์กฤษ เกาะสมุทรกะลาสี ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ตรวจแรงงานในเรือประมง และตรววจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดตามกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงจำนวน 1 ลำ ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด


เอกสารแนบ:


1651086.jpg
1651087.jpg
1651088.jpg
1651089.jpg
1651090.jpg
1651091.jpg
1651092.jpg
1651093.jpg