th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอภิเดช หาญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ผ้าถุงแทนถุงพลาสติก
(11-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอภิเดช หาญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ผ้าถุงแทนถุงพลาสติกภายใต้ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


1651054.jpg
1651055.jpg
1651056.jpg