th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและกำจัดวัชพืชแม่น้ำจาง ตำบลน้ำโจ้ และตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
(11-11-2562)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและกำจัดวัชพืชแม่น้ำจาง ตำบลน้ำโจ้ และตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำและทำให้น้ำเน่าเสีย ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร จากจุดซ่อมบำรุงเตรียมความพร้อม ไปยังจุดเริ่มต้นโครงการ ขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำจางวัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ:


1650776.jpg
1650777.jpg
1650778.jpg
1650779.jpg
1650780.jpg
1650781.jpg