th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
(11-11-2562)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อร่วมกับจังหวัดราชบุรี ตำรวจ ทหาร เทศบาลฯ จัดเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” พร้อมลงเรือเที่ยวชมคลองดำเนินสะดวกในวันที่ 11 พ.ย.2562


เอกสารแนบ:


1650734.jpg
1650735.jpg
1650736.jpg
1650737.jpg