th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติงานขุดลอกเพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอจังหวัดเชียงราย
(11-11-2562)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ทำการลากเรือขุดเจ้าท่า ข.51 จากจุดจอดบำรุงรักษาไปยังจุดเริ่มต้นการขุดลอก กม.83+750 (เกาะหลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย) เพื่อปฏิบัติงานขุดลอกเพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอจังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ:


1650688.jpg
1650689.jpg
1650690.jpg
1650691.jpg
1650692.jpg
1650693.jpg
1650694.jpg