th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบูรณาการตรวจเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง
(08-11-2562)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้นายศุภชัย ปัญหาแดง เจ้าพนักงานตรวจท่าและเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ เข้าร่วมบูรณาการตรวจเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง ร่วมกับคณะของจังหวัดหนองคายประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองศาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองศาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย นายอำเภอเมืองหนองคาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และจิตอาสา 904 ในการนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายได้นำเรือเจ้าท่า 184 นำคณะฯออกตรวจสภาพโป๊ะและท่าน้ำที่จะมีกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้มีความพร้อมสำหรับให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง


เอกสารแนบ:


1649596.jpg
1649599.jpg
1649602.jpg