th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราเตรียมความพร้อมก่อนวันลอยกระทง พ.ศ. 2562
(08-11-2562)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรหมภรณ์ ทองคละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมด้วยนางสุนิสา กาลพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราเตรียมความพร้อมก่อนวันลอยกระทง พ.ศ. 2562 เพื่อดูแลความพร้อมด้านความปลอดภัยของท่าเทียบเรือต่าง ๆ รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นจุดลอยกระทงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือทราบเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย


เอกสารแนบ:


1649383.jpg
1649384.jpg
1649385.jpg
1649386.jpg