th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อตรวจสภาพเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆของเรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง
(08-11-2562)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อตรวจสภาพเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆของเรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ได้ออกตรวจท่าเทียบเรือ รวมทั้งแพโดยสาร ในพื้นที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลตำบลไร่ขิงโดยได้แจ้งให้เจ้าของท่าเรือ แพ เร่งดำเนินการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยตามที่เจ้าท่ากำหนด หากยังไม่ดำเนินการแก้ไข จะพิจารณางดใช้ก่อนงานเทศกาลลอยกระทงต่อไป


เอกสารแนบ:


1648628.jpg
1648629.jpg
1648630.jpg
1648631.jpg
1648632.jpg
1648633.jpg
1648634.jpg
1648635.jpg
1648636.jpg
1648637.jpg