th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562
(08-11-2562)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ออกตรวจท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 1) ท่าเทียบเรือโดยสารสวนสาธารณะธารา 2) ท่าเทียบเรือโดยสารกระบี่ มารีนน่า 3) ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า 4) ท่าเทียบเรือบริเวณลานปูดำ 5) ท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (คลองจิหลาด) -ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของท่าเทียบเรือ -ไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณท่าเทียบเรือ -แจ้งมาตรการของกรมเจ้าท่า ให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเคร่งครัด -ตรวจสอบและแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต (LSA) ให้ถูกต้องเหมาะสม และพร้อมใช้งาน


เอกสารแนบ:


1648590.jpg
1648591.jpg
1648592.jpg
1648593.jpg
1648594.jpg
1648595.jpg
1648596.jpg
1648597.jpg
1648598.jpg
1648599.jpg