th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดชุดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และตรวจตราความปลอดภัยท่าเรือและเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562
(07-11-2562)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดชุดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และตรวจตราความปลอดภัยท่าเรือและเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562 ตามท่าเรือสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย
- แม่น้ำโขง บริเวณท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
แม่น้ำโขง บริเวณท่าเรือเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
- แม่น้ำกก พื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
- กว้านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

เอกสารแนบ:


1648281.jpg
1648282.jpg
1648283.jpg
1648284.jpg
1648285.jpg
1648286.jpg
1648287.jpg
1648288.jpg
1648289.jpg