th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อเตรียมการเข้มงวดในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยทางน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
(07-11-2562)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อเตรียมการเข้มงวดในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยทางน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจำพื้นที่ที่ละ 2 นาย ดังนี้
1.บางแสน 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2.พัทยา 2 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
3.วัดสว่างวารี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัยจ.มหาสารคาม
โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำในพื้นที่

เอกสารแนบ:


1648072.jpg
1648073.jpg
1648074.jpg
1648077.jpg