th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกคนโดยสาร และประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยการแจกแผ่นผับ (Brochures) และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการเรือ
(07-11-2562)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกคนโดยสาร และประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยการแจกแผ่นผับ (Brochures) และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการเรือ ตระหนักถึงผลกระทบของพิษร้ายจากฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณท่าเรือปลายจันทร์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


เอกสารแนบ:


1647778.jpg
1647779.jpg
1647780.jpg
1647781.jpg
1647782.jpg
1647785.jpg