th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรวจวัดเสียงเรือโดยสาร พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น
(31-10-2562)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรวจวัดเสียงเรือโดยสาร พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ณ ท่าเทียบเรือริมแม่น้ำปัตตานี ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบเรือโดยสารมีค่าความดังของเสียงเกินมาตรฐาน


เอกสารแนบ:


1640106.jpg
1640107.jpg
1640108.jpg
1640109.jpg
1640110.jpg
1640111.jpg
1640112.jpg
1640113.jpg
1640114.jpg
1640115.jpg