th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ด้านความปลอดภัย” ให้กับเจ้าหน้าที่งาด้านความปลอดภัยทางทะเล บริษัท Kerry Logistics โดยอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีเพื่อระงับเหตุการณ์กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ทันต่อสถานการณ์
(29-10-2562)

1.      วันที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ด้านความปลอดภัย” ให้กับเจ้าหน้าที่งาด้านความปลอดภัยทางทะเล บริษัท Kerry Logistics โดยอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีเพื่อระงับเหตุการณ์กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ทันต่อสถานการณ์  รวมทั้งให้ตราหนักถึงด้านปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานเป็นสำคัญ  ณ บริษัท Keery Logisics แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ:


3150744 (1).jpg
3152163.jpg
3152165.jpg