th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
(29-10-2562)

1.วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะในการตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการพัฒนาตามยุทศาสตร์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดความคืบหน้าผลการเก็บผักตบชวา ในแม่น้ำสะแกกรัง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุทัยธานี


เอกสารแนบ:


3150742 (2).jpg
3150743 (1).jpg
3150744 (1).jpg
3150745 (1).jpg