th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

เจ้าท่านครสวรรค์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง
(28-10-2562)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผจภ.๑ (นครสวรรค์) มอบหมายให้ นายบุรินทร์ วัฒนา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ และนายถาวร ชาญไชย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นางอัมพวัน วรรณโก) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ___________________________________ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เอกสารแนบ:


72854378_2706649726062687_2660579970396454912_n.jpg
73228713_2706649672729359_4304860396684050432_n.jpg
74161924_2706649639396029_5753803232153436160_n.jpg