th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

เจ้าท่ากระบี่ ออกตรวจท่าเรือที่มีกิจการขนส่งยิปซั่ม พร้อมเข้มงวดกวดขันป้องกันปัญหามลพิษ
(21-10-2562)

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล สัจจัสกุงวงศ์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจสอบท่าเทียบเรือเซ้าเทริน์ พอร์ต และท่าเทียบเรือเจียรวานิช
ที่มีกิจการขนส่งแร่ยิปซั่ม ซึ่งได้เข้มงวดกวดขันการเกิดมลพิษ ฝุ่นละออง ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเพื่อป้องกันค่าฝุ่นละออง
PM2.5 เกินมาตรฐาน และในวันนี้ท่าเทียบเรือดังกล่าวทั้ง 2 มิได้มีเรือเข้าเทียบและดำเนินการขนถ่ายสินค้าแต่อย่างใด จึงได้แนะนำให้ท่าเทียบเรือทั้ง 2 ดูแลเรื่องความสะอาดและได้เน้นยำให้ป้องการขนถ่ายสินค้าไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขณะขนถ่ายสินค้าในคราวต่อไป


เอกสารแนบ:


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg