th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ตรวจพื้นที่แม่น้ำปิง บริเวณพื้นที่โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
(18-10-2562)

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่แม่น้ำปิง บริเวณพื้นที่โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อดูสภาพพื้นที่ปัจจุบัน จากนั้นได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมข้อมูลในการรับคณะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อตรวจติดงานขุดลอกแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และงานขุดลอกแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562


เอกสารแนบ:


10762519190736.jpg
10762519219672.jpg
10762519255583.jpg
10762519272898.jpg
10762519309317.jpg
10762519371776.jpg
10762519398943.jpg
10762519420140.jpg
10762519468259.jpg