th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ออกตรวจเครื่องยนต์เรือโดยสารในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5
(10-10-2562)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายเสกสรร เพียรดี เจ้าพนักงานตรวจเรือ ออกตรวจเครื่องยนต์เรือโดยสารในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อลดควันดำเพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมทั้งตรวจความปลอดภัยทางน้ำ ตามที่เทศบาลเมืองปากพนัง ได้กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวประจำปี


เอกสารแนบ:


10714826692062.jpg
10714826849546.jpg
10714826665117.jpg
10714826763211.jpg
10714826829066.jpg
10714826721770.jpg