th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสมุทรสงคราม ร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
(09-10-2562)

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ และนายวัชรินทร์ ศรีสุเทพ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วยเหลือกรณีถนนชายตลิ่งริมคลองแม่กลองพังทลาย ณ ศาลาการเปรียญวัดน้อยแสงจันทร์


เอกสารแนบ:


1616325.jpg
1616326.jpg
1616327.jpg