th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ส.ต.ท.สิทธิชัย พลไกรสร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มอบหมายนายประทิน ออมสิน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าติดหมายหนังสือรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
(08-10-2562)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า โดย ส.ต.ท.สิทธิชัย พลไกรสร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มอบหมายนายประทิน ออมสิน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าติดหมายหนังสือรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 50 ราย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในเรื่องการจัดระเบียบเรือแพ โครงการที่ 1 บริเวณบ้านลิ้นช้าง แม่น้ำแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 


เอกสารแนบ:


3109884.jpg
3109887.jpg
3109889.jpg
3109890.jpg