Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 34/2557 กรมเจ้าท่า จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
(24-07-2557)

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คนเอกสารแนบ:


34.2557.pdf