Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 17/2557 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ “โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ ๒”
(31-03-2557)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทร 02 - 2352131


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 17/2557