Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 33/2577 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงวิชาการ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง
(27-06-2557)

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงวิชาการ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มนิติกรรมสัญญา สำนักกฎหมาย จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ความรู้ทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557   ห้องประชุม 1  อาคาร 6  ชั้น 3 กรมเจ้าท่า โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นบุคลากรของกรมเจ้าท่า (ส่วนกลาง) รวมจำนวน 120 คน


เอกสารแนบ:


33.2557.pdf