Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 65/2561 กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๖ จังหวัดระนอง
(24-12-2561)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๖ จังหวัดระนอง

เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

 

 

          กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๖จังหวัดระนอง โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561  ณ ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดี ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมเจ้าท่า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 151 คน


เอกสารแนบ:


ข่าวอาสาวารี65 ล่าสุด.doc
ข่าวอาสาวารี65 ล่าสุด.pdf