Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 29/2557 กรมเจ้าท่า จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือเพื่อความปลอดภัย ตามโครงการสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(12-06-2557)

กรมเจ้าท่า จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือเพื่อความปลอดภัย ตามโครงการสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือเพื่อความปลอดภัย ตามโครงการสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหารเป็นประธาน


เอกสารแนบ:


กำหนดการสุภาพบุรุษ.jpg
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 29/2557