Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 64/2561 กรมเจ้าท่า สรุปผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
(17-12-2561)

กรมเจ้าท่า สรุปผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

           นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมเจ้าท่าได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำต่างๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทั้ง 7 เขต และ 41 สาขา), การจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือที่มีจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการอย่างหนาแน่น ในส่วนกลาง จำนวน 2 ท่าเรือ ได้แก่ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือสาทร และส่วนภูมิภาค จำนวน 69 ท่าเรือ อีกทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำชับกับผู้ประกอบการเรือโดยสารถึงมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการเที่ยวเรือให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสาร

        อธิบดีกรมเจ้าท่า ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการออกประกาศกรมเจ้าท่า จำนวน 2 ฉบับ ในเรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ โดยโป๊ะเทียบเรือต้องมีป้ายระบุจำนวนคนอย่างชัดเจน ,มีไฟส่องสว่างเพียงพอ ,ทางเดินขึ้น-ลง โป๊ะเทียบเรือต้องมีที่กั้นตลอดแนวทางเดินด้านเจ้าของเรือต้องตรวจสภาพตัวเรือ และอุปกรณ์ประจำเรือให้มีสภาพพร้อมใช้งานและไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กำหนดผู้ควบคุมเรือห้ามดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดขณะปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้น-ลงเรือ
อย่างระมัดระวัง พร้อมสวมใส่ชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือ อีกทั้งยังขอความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ มูลนิธิร่วมกตัญญู กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ในการตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือ โดยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ไปจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นการตรวจสภาพความปลอดภัยของตัวเรือ จำนวน 80 ลำ พร้อมสั่งการให้แก้ไขปรับปรุง กรณีป้ายบอกจำนวนคนโดยสาร
,อุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่เพียงพอ หรือชำรุดไม่พร้อมใช้งาน, ตรวจสภาพความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ จำนวน 78 ท่าเรือ จากผลตรวจสอบท่าเทียบเรือสามารถใช้งานได้ปกติ

        ทั้งนี้  กรมเจ้าท่ามีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับประชาชนท่านใดที่พบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 02-233-1311-8 ต่อ 353 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังเพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุทางน้ำผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Marine I lert u (มารีนไอเลิตยู) โดยสามารถดาวโหลดได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) ไอโอเอส (ios)

   

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2561

 


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 64.docx
ข่าวที่ 64.pdf