Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 60/2561 กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561
(23-11-2561)

กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์
ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561
กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทงเพื่อตรวจตราการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธี ณ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง กรมเจ้าท่า ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พร้อมออกประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ และออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งยังออกคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พ.ศ.2561 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการเดินทางทางน้ำอย่างปลอดภัย ซึ่งได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เน้นย้ำให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือ อาทิ ตรวจสภาพตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ และใบอนุญาตคนประจำเรือที่ถูกต้อง ในส่วนของผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ให้ตรวจสอบความพร้อมของโป๊ะเทียบเรือ อุปกรณ์พวงชูชีพ ไฟแสงสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ ป้ายแสดงจำนวนผู้โดยสารบนโป๊ะเทียบเรือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวทางน้ำในคือเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษ และจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.ท่าเรือเอเชียทีค 2.ท่าเรือไอคอนสยาม 3.ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ 4.ท่าเรือตลาดยอดพิมาน และ 5.ท่าเรือสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) พร้อมจัดเรือรักษาการณ์จำนวน 58 ลำ กำลังพลทั้งสิ้น 410 คน ซึ่งในส่วนกลางบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาจะกระจายกำลังพลจำนวน 157 คน ตามท่าเทียบเรือต่าง ๆ จำนวน 61 ท่าเทียบเรือ เรือตรวจการณ์ทั่วไปจำนวน 2 ลำ และเรือรักษาการณ์จำนวน 8 ลำ ในส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จำนวน 253 คนและเรือรักษาการณ์จำนวน 48 ลำ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มูลนิธิและเครือข่ายอาสาวารี ในการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ ในการกระจายกำลังเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาต่าง ๆตลอดทั้งคืนเทศกาลวันลอยกระทง ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุด่วน เหตุร้ายทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน 2561

เอกสารแนบ:


ข่าวลอยกระทงฉบับที่ 60.2561.1.pdf