th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าของโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ (ฉบับที่ 2)
(04-10-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือ ฉบับที่ 2.pdf