th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท

ผลการจัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-03-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟแสดงที่หมายอันตราย และหลักไฟปลายสันเขื่อน พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 จังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 14 หลัก(55.12.17.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Page 433 of 530