th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภทร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
19-02-2563

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
19-02-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือโดยสาร และท่องเที่ยวที่ปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำถังน้ำมันไฮดรอลิคระบบเปิด-ปิดยุ้งดิน เรือ จท.ป.103 จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
19-02-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการ ภายในท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือหาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563


Page 19 of 508