Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
18-12-2562
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง , อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
17-12-2562
Page 18 of 476