th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
22-01-2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)Page 17 of 643