Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (e-bidding)
08-01-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษา ทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง ๑๑ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)Page 12 of 480