th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 2 3 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2)
(05-02-2557)

วันที่ประกาศ : 05/02/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 10/02/2557เอกสารแนบ:


ร่าง TOR
ร่าง ประกาศ
ร่าง เอกสาร
ราคา กลาง


back to top