th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ขับปั๊มขุด (MARINE ENGINE) พร้อมติดตั้ง เรือเจ้าท่า ข.23 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 HP ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 900 RPM จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายร 2560)
(20-11-2560)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


back to top