th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(20-11-2560)
เอกสารแนบ:


ประกาศ


back to top