th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) ประเภทนั่งขับ เครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ลำ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(21-03-2560)เอกสารแนบ:


ประกาศผลผู้ชนะ


back to top