th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 หนองคาย พร้อมอาคารที่พักอาศัย
(01-05-2557)

วันที่ประกาศ : 01/05/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 07/05/2557
เอกสารแนบ:


TOR ก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
เอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7


back to top