th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111 จำนวน 66 รายการ
(29-04-2557)

วันที่ประกาศ : 29/04/2557
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ : 06/05/2557
เอกสารแนบ:


TOR ซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111
เอกสารประกวดราคา ซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111
ประกาศประกวดราคา ซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111
ราคากลาง ซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111


back to top