th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟแสดงที่หมายอันตรายและหลักไฟปลายสันเขื่อนพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 จังหวัดตรัง 13 หลัก (55.12.17.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 6-11 ต.ค
(06-10-2559)
เอกสารแนบ:


ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง1
ราคากลาง 2
รายละเอียดแนบท้าย
รายการประกอบแบบ
ช่องทางการเสนอแนะและวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ


back to top