th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟนำพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 หลัก (55.12.17.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 6-11 ต.ค 59)
(06-10-2559)
เอกสารแนบ:


ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
รายการประกอบแบบ
รายละเอียดแนบท้าย
ช่องทางการเสนอแนะและวิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ


back to top