th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (๒๒.๑๐.๑๕.๒๖)
(25-05-2559)เอกสารแนบ:


สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (๒๒.๑๐.๑๕.๒๖)


back to top