Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 2 , 3 , 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(24-02-2557)เอกสารแนบ:


654-4_240257.pdf


back to top