th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์กระบะบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ทะเบียน กง 5424 พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้งานในหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.โรงจ้าง อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
(08-07-2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์กระบะบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ทะเบียน กง 5424 พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้งานในหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.โรงจ้าง อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จำนวน 30 วัน จำนวนเงิน 25,500 บาท ผู้ที่ได้รับ นายวีระ วายนต์

เอกสารแนบ:


ประกาศ โรงช้าง.pdf


back to top