th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานจ้างก่อสร้างผนังกันตกบริเวณบันไดหนีไฟ อาคารใหม่กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง
(30-04-2564)เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top