th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำโขง บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
(20-10-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศจ้างก่อสร้างขุดลอกแม่น้ำโขง ท่าเทียบเรือเชียงแสน
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแม่น้ำโขง ท่าเทียบเรือเชียงแสน
ข้อกำหนดจ้างก่อสร้างขุดลอกแม่น้ำโขง ท่าเทียบเรือเชียงแสน
ราคากลางจ้างก่อสร้างขุดลอกแม่น้ำโขง ท่าเทียบเรือเชียงแสน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top